6/05/2011

Gedenken wij thans de kledingstukken die de recentste show niet meer kunnen navertellen. Rust in vrede.